| FACULTY OF MODERN LANGUAGES AND COMMUNICATION
list of latest announcement

The application form must be sent every end of month to Mohd Saifuddin Md Rasul (Tel. No:  8946 8929) at ISO room

Sukacita dimaklumkan bahawa Prof. Dr. Abdul Mua'ti @ Zamri Ahmad telah dilanjutkan pelantikan sebagai dekan FBMK bermula 1 November 2017 sehingga 31 Oktober 2018.

Sukacita dimaklumkan bahawa Prof. Madya Dr. Arba'ie Sujud telah dilanjutkan pelantikan sebagai Timbalan Dekan Akademik dan Pelajar (TDAP) , FBMK. Pelantikan ini bermula 16 Disember 2017 hingga 15 Disember 2018.

Sukacita dimaklumkan bahawa Prof. Madya Dr. Rosli Talif telah dilantik sebagai Ketua Jabatan Bahasa Inggeris, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi berkuasa 1 November 2017 sehingga 31 Oktober 2020.

 

TAHNIAH DIUCAPKAN KEPADA

PROF. MADYA DR. HAMISAH HASAN  (JABATAN KOMUNIKASI)

PROF. MADYA DR. CHAN MEI YUIT (JABATAN BAHASA INGGERIS)

New Faculty Staffs
October - November 2017

Dr. Julia Wirza  binti Zawawi, Senior Lecturer, Department of Communication

Dr. Norliana binti Hashim, Senior Lecturer, Department of Communication

Dr. Ikhlas Abdul Hadi, Senior Lecturer, Department of English

Mr. Khairul Idham Abdul Khaiyom, Administrative Assistant, Postgraduate Studies and International Section

FACULTY OF MODERN LANGUAGES AND COMMUNICATION
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389468661
0389439951
C1510973476