Selamat Datang ke Laman Portal
FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
Universiti Putra Malaysia
Khamis - 23 Februari 2017
  • Facebook Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
Jabatan Bahasa Melayu
Ketua Jabatan
 

DR. NORAZLINA BINTI HAJI MOHD KIRAM

B.Ed. (PBMP) (UPM), Master (Linguistik) (UM), PhD (Linguistik) (UM)

Sosiolinguistik, Keterampilan Berbahasa, Pengajaran Bahasa Melayu sebagai Bahasa Pertama

No. Telefon : 03-8946 8787
No. Bilik      : A 139
Emel           : noraz@upm.edu.my                                                                                                                 

 
    

PN. NORMEE BINTI ABDUL AZIZ
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Pejabat Ketua Jabatan Bahasa Melayu

03-8946 8787
normee@upm.edu.my

 
 
Profesor
  PROF DR. NORMALIZA BINTI ABD RAHIM

 

Ph.D (Nottingham, UK), M.Sc, B.Ed (TESL), Cert. in Education (MPKI), Cert. in Sp. TESL (MPIK),
Cert. in ICT (Cambridge), Cert. in IT (London)

Media Teknologi, Kajian Wacana

No. Telefon : 03-8946 8766
No. Bilik      : A 032
Emel           : nliza@upm.edu.my

Profesor Madya

 

PROF. MADYA DR. ADI YASRAN BIN ABDUL AZIZ

B.A. (Hons) in Malay Language Programme (UM). M.MLS (UM). PhD in Linguistics (UKM)                                    

Fonetik dan Fonologi, Sistem Tulisan Jawi

No. Telefon: 03-8946 8761
No. Bilik     : A 215
Emel          : adi@upm.edu.my

 
 

PROF. MADYA DR. ARBA’IE SUJUD

Cert. Ed. , B.Ed (PBMP) (UPM), M.A. (UPM), Ph.D (UPM)

Kesusasteraan Bandingan, Stilistik, Kesusasteraan dalam Multimedia
No. Telefon : 03 8946 8662
No. Bilik     : IDEAL 40
Emel          : arbaie@upm.edu.my

 

PROF. MADYA DR. ABDUL RASHID BIN DAING MELEBEK

Cert. Ed. (MPSI), B.Ed. (PBMP)(UPM), M.S., Ph.D. (UPM)

Linguistik Terapan, Tatabahasa Bahasa Melayu, dan Sejarah Bahasa Melayu

No. Telefon : 03-8946 8709
No. Bilik     : A 030

Emel          : ardm@upm.edu.my

 

PROF. MADYA DR. AHMAD MAHMOOD BIN MUSANIF

B.A. (Hons), M.A., Ph.D (Malaya)

Semantics, Discourse Analysis and Genre Analysis.

No. Telefon : 03-8946 8746
No. Bilik     : IDEAL 27
Emel          : ammusanif@upm.edu.my 

 

PROF. MADYA DR. CHE IBRAHIM BIN SALLEH

B.Lett. (Hons) Dip.Ed (UKM), MS,PhD (UPM)

Linguistik Terapan, Tatabahasa
No. Telefon : 03 8946 8748
No. Bilik     : A 113
Emel          : cibrahim@upm.edu.my

 

PROF. MADYA DR.  KAMARIAH BINTI KAMARUDIN

B.A. (Hons) - Pengajian Media (UM), M. A - Persuratan Melayu (UKM), Ph.D - Akademi Pengajian Melayu (UM)    

Kesusasteraan Melayu Moden(Modern Malay Literature), Kesusasteraan Islam (Islamic Literature),
Penulisan Kreatif (Creative Writing)

No. Telefon : 03-8946 8755
No. Bilik      : A 143
Emel           : kkamaria@upm.edu.my

 

 

PROF. MADYA DR. MOHD SHARIFUDIN BIN YUSOP

Sijil Perguruan, Bacelor Pendidikan (PBMP)(UPM), Sarjana Persuratan (UKM), Doktor Falsafah (UKM)

Sosiolinguistik, Sosiobudaya, Bahasa-Bahasa Peribumi dan Sukuan, Ketrampilan Berbahasa

No. Telefon : 03-8946 8715
No. Bilik      : A 142
Emel           : mosy@upm.edu.my

 

PROF. MADYA DR. MOHD ZARIAT BIN ABDUL RANI

Bac. Ed. (UPM) , M.A., Ph.D. (UKM)

Teori dan Kritikan Sastera

No. Telefon : 03 8946 – 8745
No. Bilik     : A 207
Emel          : zariat@upm.edu.my

 

PROF. MADYA DR. NIK RAFIDAH BINTI NIK MUHAMAD AFFENDI

Kesusasteraan Melayu Moden


No. Telefon : 03-8946 8731
No. Bilik      : A 136
Emel           : nrafidah@upm.edu.my

 

 

PROF. MADYA DR. NOOR AINA BINTI DANI

B.Ed. (PBMP)(UPM), M.S., Ph.D. (UPM)

Applied Linguistics, Psycholinguistics, Malay Language Research Methodology

No. Telefon : 03 8946 8763
No. Bilik      : IDEAL 29
Emel           : aina02@upm.edu.my

 

PROF. MADYA DR. RAJA MASITTAH BINTI RAJA ARIFFIN

Ph.D (UPM), MMLS (UM), B.A.(Hons.) (UKM), Dip.in Library and Information Science (UiTM)

Sosiolinguistik, Linguistik Terapan Dialektologi, Linguistik Sejarawi, Pembinaan dan pengembangan B. Melayu,
Istilah dan Penterjemahan

No. Telefon : 03-8946 7771
No. Bilik      : IDEAL 21
Emel           : rajamasittah@upm.edu.my

 

PROF. MADYA DR. VIJAYALETCHUMY A/P SUBRAMANIAM

Cert. Ed. (MPKI), B.A. (Hons) (UPM), M.A .(UPM), Ph.D (UPM)

Linguistik Terapan, Psikolinguistik

No. Telefon : 03-8946 8680
Emel           : vletchumy@upm.edu.my

 

PROF. MADYA DR. ZAITUL AZMA BINTI ZAINON HAMZAH

Sijil Perguruan (Pendidikan Awal Kanak-kanak), B.Ed. (PBMP)UPM, M.A (B.Melayu)UPM, Ph.D (B.Melayu)
UPM, Diploma Penterjemahan

Semantik & pragmatik, Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu, Pemerolehan bahasa, Terjemahan,
Penelitian kualitatif dalam kajian bahasa Melayu

No. Telefon : 03-8946 8672
No. Bilik      : A 025
Emel           : zazh@upm.edu.my

 

PROF. MADYA DR. ZULKIFLI BIN MOHAMAD

Ph.D Pengurusan Seni Dalam Teater Tari Melayu di Malaysia. UKM ATMA.
MSc in International Marketing (Arts Management), Strathclyde University, Glasgow, Scotland.
BA (Hons) Business Studies (Marketing)

Drama dan Teater, Pengurusan dan Pemasaran Seni, Sejarah Seni

No. Telefon : 03-8946 8727
Emel          : zulkiflimohamad@upm.edu.my

Pensyarah Kanan

DR. FAZILAH BINTI HUSIN

Ph.D (USM), Dip. Pendidikan (UKM), B.A. (Hons.)(UKM), M.A. (UKM)

Drama dan Teater

No. Telefon : 03-8946 8699
No. Bilik      : B 105
Emel           : fazilahh@upm.edu.my 

 
 

DR.  HASNAH BINTI MOHAMAD

Dip. Sc (UiTM), B.Sc (Hons.) (UKM), MMLS (UM), Ph.D (UKM)

Linguistik Terapan (Leksikografi dan Terminografi)

No. Telefon : 03-8946 8741
No. Bilik      : A 022
Emel           : hasnah_m@upm.edu.my

 

DR.  JAMA`YAH BINTI ZAKARIA

B.A. (Hons)(UM) , M.Phil (UK), PhD (UK)

PenulisanPerekaan dan Penerbitan

No. Telefon : 03-8946 8754
No. Bilik      : IDEAL 43
Emel           : jamayah@upm.edu.my

 

DR.  NOR AZUWAN BINTI YAAKOB

Ph.D (Journalism - UM), M.Sc (Publishing - UM), Bsc. Comm (Journalism - UiTM), Dip. Ed. (IIUM),
Dip. Publishing Studies (UM)
Dip. Comp. Graphic & Design (Cosmopoint)

Journalism, Publishing, Graphic and Design, Mass Communication, Business Communication/Core Abilities,
Professional  and Technical Writing, Corporate Writing

No. Telefon : 03-8946 8753
No. Bilik      : A 136
Emel           : azuwan@upm.edu.my

 

DR.  ROSLINA BINTI ABU BAKAR

Ph.D (UM), M.A.  (UPM), B.Ed. (PBMP) (UPM)

Malay Literature
No. Telefon : 03-8946 8720
No. Bilik      : A 221
Emel           : lynabubakar@upm.edu.my

 

DR. SALMAH JAN BINTI NOOR MUHAMMAD

B.A (BM) (UPM), M.A (Sastera Melayu) (UPM), Ph.D (Kesusasteraan Melayu) (UPM)

Kesusasteraan Melayu Tradisional (ilmu Filologi Melayu, Kajian Manuskrip Melayu,
Ilmu diplomatik Melayu dalam naskhah sastera Melayu, sastera ketatanegaraan, sastera undang-undang)

No. Telefon : 03-8946 8318
No. Bilik      : MTB 06
Emel           : salmahjan@upm.edu.my

 

DR. SHARIL NIZAM BIN SHA’RI

Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Penerbitan (UiTM), Master Bahasa Melayu (UPM), Ph.D (UPM)

No. Telefon : 03-8946 8567
No. Bilik      : BSB 2
Emel           : sharil@upm.edu.my

 

DR. ROHAIDAH BINTI KAMARUDDIN

Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Bahasa Jepun, University Of Kyorin Tokyo,
Master Bahasa Melayu (UPM), Ph.D (UPM)

Bahasa Jepun, Psikolinguistik

No. Telefon : 03-8946 8771
No. Bilik      : IDEAL 28
Emel           : rohaidah_k@upm.edu.my

 

DR. ROZITA BINTI CHE RODI

Ph.D, M.A, B.A. (Hons.) UPM

Semantik, Budaya dan Pemikiran dalam Peradaban Melayu

No. Telefon : 03-8946 8485
Emel          : ita_cherodi@upm.edu.my

DR. HALIS AZHAN BIN MOHD. HANAFIAH

B.Ed.TESL (Hons), UKM, M.A. (Kesusasteraan Melayu), UPM, Ph.D (Kesusasteraan Melayu), UPM

Penulisan Kreatif, Kesusasteraan Kanak-Kanak dan Remaja

No. Telefon : 03-8946 8794
Emel          : halis_azhan@upm.edu.my

 
DR. ZURAINI BINTI JUSOH

BAC. Sastera Bahasa & Linguistik Melayu (UPM), Master Sains (PBMP) (UPM),
PhD (PBMP) (UPM)
No. Telefon : 03-89468324
No. Bilik      : BS03 (Bangunan Sanggar)
Emel           : zurainijusoh@upm.edu.my
Pensyarah
 

PN. ERNAWITA BINTI ATAN

B.A (BM)(UPM), M.A (Ling.) (UM)

Linguistik Bandingan

No. Telefon : 03-8946 8705
No. Bilik      : A 146
Emel           : erna@upm.edu.my                                                                                                                  

 
 

PN. RAHIMAH BINTI HAMDAN

B.A. (Hons), M.A. (UKM)

Traditional Malay Literature, Malay Culture,Gender Studies in The Malay World

No. Telefon : 03-8946 8758
No. Bilik      : A 152
Emel           : rahimahh@upm.edu.my

Pembantu Pengajar
 

PN. NUR AMIRAH BINTI CHE SOH

Bahasa dan Linguistik Melayu

Pembantu Pengajar

No. Telefon : 03-8946 8929                                                                                                                           

 
Kemaskini Terakhir : Mon, 13 Feb 2017 (ctsakinah)
ArrowLihat Juga
Jabatan Bahasa Inggeris
Jabatan Bahasa Asing
Jabatan Komunikasi

Polisi Privasi & Keselamatan | Penafian | Notis Hakcipta | Peta Laman | AJK Web |
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome dengan resolusi 1024 x 768
@2013 Universiti Putra Malaysia
  • SIRIM-UKAS
  • Valid CSS!
Kemaskini Terakhir : 15 Feb 2017